Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuality MŠ Břilice

Aktuality MŠ Břilice


Podmínky provozu mateřské školy od 12.4. 2021

Datum konání: 7. 4. 2021

Vážení rodiče, 

na základě mimořádného vládního opatření bude od 12. 4. 2021 umožněna prezenční docházka pouze dětem, pro které platí povinně předškolní vzdělávání.

Dále mohou do mateřské školy docházet děti, jejichž rodiče působí jako:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské, základní či střední škole
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Prezenční docházka dětí do mateřské školy je podmíněná testováním tzv. Ag. testy 2x týdně (Pondělí, Čtvrtek).

Testování dětí bude probíhat v 1. třídě, kde budou připraveny testovací sady a dezinfekční prostředky. Testovat děti budou výhradně rodiče. V níže přiloženém odkaze naleznete postup, jak testy provádět a jejich způsob vyhodnocení.  Postup prosím důkladně nastudujte a vyhraďte si dostatečný čas při předávání dítěte do MŠ. Připravte prosím děti na tento proces, který pro ně může být stresovým faktorem. Učitelky z MŠ budou při testování vykonávat pouze dohled, poskytovat případnou podporu a zaznamenávat výsledky testů. Přiložená instruktážní videa bude možné si prohlédnout i v den odběru v mateřské škole.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

Testovani diagram.pdf

V případě, že se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání a nebude se účastnit testování, bude jeho absence považována za omluvenou. V takovém případě není škola povinna poskytovat distanční vzdělávání. 

V mateřské škole je nutné nošení ochranných prostředků dle platných nařízení MZČR. Toto nařízení se nevztahuje na děti pobývající na půdě mateřské školy. 

Testovat se na půdě mateřské školy nemusejí děti/osoby které:

 • doloží potvrzení o prodělané infekční nemoci Covid19, ukončily dobu izolace a od doby jejího ukončení neuplynulo více než 90 dní 
 • doloží výsledek  POC antigenního testu, provedeného  poskytovatelem zdravotnických služeb, jež není starší více než 48 h
 • doloží potvrzení o očkování proti infekční nemoci Covid 19 a jsou po aplikaci 2. dávky, od níž uplynulo nejméně 14 dní

Velice se těšíme na shledání s dětmi a alespoň na částečné vrácení provozu do mateřské školy.

Věříme, že i za těchto složitých podmínek dokážeme nastalou situaci zvládnout s úsměvem a vírou, že se vše vrátí do starých kolejí. 

Předem Vám děkujeme za spolupráci a pochopení!               


Publikováno 7. 4. 2021 19:42

Prodloužení uzavření mateřských škol II.

Datum konání: 27. 3. 2021

Vážení rodiče,

na základě prodloužení nouzového stavu a mimořádných opatření vzhledem k současné epidemické situaci, zůstává mateřská škola uzavřena do 11.4. 2021.

Podrobnosti najdete v následujícím odkaze: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#skoly


Publikováno 27. 3. 2021 9:52

Prodloužení uzavření mateřských škol

Datum konání: 19. 3. 2021

Vážení rodiče,

na základě prodloužení nouzového stavu a mimořádných opatření vzhledem k současné epidemické situaci, zůstává mateřská škola uzavřena do 28.3. 2021.

Podrobnosti najdete v následujícím odkaze: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#skoly .

 


Publikováno 19. 3. 2021 11:34

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Datum konání: 8. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k technickému vybavení mateřské školy bude distanční výuka předškolních dětí probíhat formou off-line aktivit (v souladu s pokyny MŠMT pro předškolní distanční výuku).

Dne 10.3. 2021  obdrží rodiče předškolních dětí první zadání ,,úkolů" k distanční výuce na uvedený email.

Po dobu uzavření mateřské školy nebude školní jídelna v provozu. 


Publikováno 8. 3. 2021 12:05

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Datum konání: 27. 2. 2021

Vážení rodiče, 

na základě usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 bude 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 od 1.3. 2021 uzavřena (včetně odloučeného pracoviště MŠ Břilice).

Podrobné informace naleznete v následujícím odkaze: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#skoly .

V níže přiloženém odkaze jsou informace k ošetřovnému z důvodů uzavření škol.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Rodičům předškolních dětí budou po termínu jarních prázdnin zasílány pracovní listy a náměty k činnostem každou středu na uvedený email.


Publikováno 27. 2. 2021 18:01

Potvrzení o úhradě školného

Datum konání: 26. 1. 2021

Vážení rodiče, 

potvrzení o úhradě školného bude připravené k vyzvednutí na jednotlivých třídách od 1. 2. 2021.

Vzhledem k častým dotazům připomínáme, že rok před vstupem dítěte do základní školy se poskytuje vzdělávání v mateřské škole bezúplatně

(tedy od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku). Včetně dětí s odkladem školní docházky.

V takovém případě platí rodiče dětí pouze úplatu za stravování dítěte.


Publikováno 26. 1. 2021 8:00

Otevření MŠ

Datum konání: 9. 11. 2020

Vážení rodiče, 

v níže přiloženém dokumentu naleznete usnesení rady města o otevření mateřské školy platné od 9. 11. 2020.

img085.pdf


Publikováno 9. 11. 2020 13:51

Otevření mateřské školy 9.11.2020

Datum konání: 6. 11. 2020

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude znovu zahájen od 9.11.2020 v běžném provozu.

Vzhledem k opětovnému výskytu infekční nemoci Covid 19 v MŠ Břilice je nutné nošení roušek i u dětí (na základě výslovného doporučení KHS p. Mudr.  Týmalové).

Při nástupu dětí do mateřské školy je tedy nutné, aby děti měly nejméně 3 ks roušek v uzavíratelném obalu + další uzavíratelný obal na roušky použité.

V následujícím přiloženém dokumentu přikládám písemné doporučení Mudr. Týmalové z KHS.

img082.pdf


Publikováno 6. 11. 2020 11:57

Informace pro rodiče - uzavření MŠ

Datum konání: 26. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě vzniklé situace o níž jste byli telefonicky informováni, bude mateřská škola uzavřena od 26.10. 2020.

Níže Vám přikládám usnesení rady města a výzvu KHS. O provozu mateřské školy Vás budeme nadále informovat na webu školy.

Vzhledem k vyjádření některých rodičů při telefonickém rozhovoru o příznacích nemoci Covid 19 u dětí navštěvujících MŠ,

Vás žádáme o případné informování Vašeho pediatra a uposlechnutí výzvy KHS.  

Přejeme Vám všem zejména pevné zdraví a hodně sil v této době

KMBT_215_201026190112.pdf

20 -2covid MŠ Břilice.pdf

V případě, že potřebujete po dobu uzavření MŠ poskytování dávek při péči o dítě se řiďte informacemi v následujícím odkaze:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .

 


Publikováno 26. 10. 2020 13:19

Potvrzená nákaza Covid 19-2

Datum konání: 25. 10. 2020

Vážení rodiče, z důvodu další potvrzené nákazy Covid 19 jste byli telefonicky informováni o uzavření mateřské školy. 

O dalším postupu a provozu školy Vás budeme nadále informovovat po obdržení informací od KHS a od zřizovatele školy.

Informace naleznete na webu MŠ, případně ve Vašich emailových schránkách.  


Publikováno 25. 10. 2020 17:15