Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuality MŠ Jeronýmova

Aktuality MŠ Jeronýmova


 

Provoz mateřské školy

Datum konání: 17. 12. 2021

Vážení rodiče,

na základě nahlášené docházky dětí bude mateřská škola uzavřena od 24. 12. 2021 do 31.12.2021.

Od 3.1. 2022 bude v mateřské škole běžný provoz.

Přejeme Vám klidný vánoční čas a hodně zdraví v novém roce! 

 


Publikováno 17. 12. 2021 12:06

Porucha telefoních linek 3.MŠ Třeboň

Datum konání: 16. 11. 2021

Vážení rodiče, omlouváme se za komplikace při telefonickém spojení s naší mateřskou školou.

Při telefonování dochází k přerušení hovoru po několika vteřinách. Technická závada je nahlášená a bude ji řešit poskytovatel služeb.

S tím bude pravděpodobně souviset provedení výkopu kolem mateřské školy.

V případě potřeby se obracejte na mobilní telefoní linky na jednotlivých třídách. Děkujeme za pochopení 

 

 


Publikováno 16. 11. 2021 11:47

Přehled kulturních akcí

Datum konání: 6. 10. 2021

Vážení rodiče, 

v příloze naleznete předpokládaný plán kulturních akcí na letošní školní rok.

Změna programu je vyhrazena (program může být ovlivněn personálním stavem MŠ, aktuální epidemiologickou situací, nabídkou programů, atd.).

Aktuální informace o akcích se zveřejňují na nástěnkách v šatně.

Přehled kulturních akcí 2021/2022.pdf

 


Publikováno 6. 10. 2021 10:55

Výlet - Safari park Borovany

Datum konání: 13. 9. 2021

Vážení rodiče, 

z důvodu velké nemocnosti dětí bude výlet do Safari parku odložen na 30.9. 2021.

Organizační pokyny v den výletu zůstávají beze změn (viz. informační letáčky na dveřích).

Děkujeme za pochopení


Publikováno 13. 9. 2021 12:02

Rodičovská schůzka

Datum konání: 31. 8. 2021

Vážení rodiče, 

6. 9. 2021  v 16h se uskuteční v naší mateřské škole (1. třída) rodičovské schůzky pro rodiče nově příchozích dětí.

Je to čas vyhrazený pro Vaše případné dotazy a seznámení s režimem v mateřské škole.

Základní informace jste obdrželi v informačním emailu.

Žádáme Vás o dodržování hygienických nařízení MZD. 

Těšíme se na Vás!

 


Publikováno 31. 8. 2021 12:45

Informace pro rodiče, návrat z dovolené

Datum konání: 20. 7. 2021

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz. příloha informace pro školy a školská zařízení).

 

soubor-priloha-informace-pro-skoly-162-.pdf


Publikováno 20. 7. 2021 12:52

Den matek

Datum konání: 9. 5. 2021

Milé maminky,

každý rok touto dobou pro Vás chystáme v mateřské škole besídku k dnešnímu dni.

Bohužel ani letošní situace nám to nedovoluje.

Přesto na Vás myslíme a přejeme Vám krásný den s rodinou!

Věříme, že slunečných dní jako má být ten dnešní bude přibývat a v následujících měsících se budeme v mateřské škole potkávat tak, jak jsme zvyklí.

Přikládáme Vám jednoduchý nápad na tvoření s dětmi a malé ,,přáníčko".

Pěkný den Vám přeje kolektiv celé mateřské školy!

Námět na tvoření.jpg

Přáníčko.jpg


Publikováno 9. 5. 2021 6:53

Informace k provozu mateřské školy od 10.5.2021

Datum konání: 7. 5. 2021

Vážení rodiče, od 10. 5. 2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

 

 


Publikováno 7. 5. 2021 8:24

Testování v MŠ

Datum konání: 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 3. 5. 2021 budou preventivní antigenní testy ve školských zařízeních nově prováděny
s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta
ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě,
žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Ostatní podmínky zatím zůstávají beze změny.


Publikováno 30. 4. 2021 14:48

Podmínky provozu mateřské školy od 12.4. 2021

Datum konání: 7. 4. 2021

Vážení rodiče, 

na základě mimořádného vládního opatření bude od 12. 4. 2021 umožněna prezenční docházka pouze dětem, pro které platí povinně předškolní vzdělávání.

Dále mohou do mateřské školy docházet děti, jejichž rodiče působí jako:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské, základní či střední škole
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Prezenční docházka dětí do mateřské školy je podmíněná testováním tzv. Ag. testy 2x týdně (Pondělí, Čtvrtek).

Testování dětí bude probíhat v prosklené hale u hlavního vchodu budovy, kde budou připraveny testovací sady a dezinfekční prostředky. Testovat děti budou výhradně rodiče. V níže přiloženém odkaze naleznete postup, jak testy provádět a jejich způsob vyhodnocení.  Postup prosím důkladně nastudujte a vyhraďte si dostatečný čas při předávání dítěte do MŠ. Připravte prosím děti na tento proces, který pro ně může být stresovým faktorem. Učitelky z MŠ budou při testování vykonávat pouze dohled, poskytovat případnou podporu a zaznamenávat výsledky testů. Přiložená instruktážní videa bude možné si prohlédnout i v den odběru v mateřské škole.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

Testovani diagram.pdf

V případě, že se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání a nebude se účastnit testování, bude jeho absence považována za omluvenou. V takovém případě není škola povinna poskytovat distanční vzdělávání. 

V mateřské škole je nutné nošení ochranných prostředků dle platných nařízení MZČR. Toto nařízení se nevztahuje na děti pobývající na půdě mateřské školy. 

Testovat se na půdě mateřské školy nemusejí děti/osoby které:

 • doloží potvrzení o prodělané infekční nemoci Covid19, ukončily dobu izolace a od doby jejího ukončení neuplynulo více než 90 dní 
 • doloží výsledek  POC antigenního testu, provedeného  poskytovatelem zdravotnických služeb, jež není starší více než 48 h
 • doloží potvrzení o očkování proti infekční nemoci Covid 19 a jsou po aplikaci 2. dávky, od níž uplynulo nejméně 14 dní

Velice se těšíme na shledání s dětmi a alespoň na částečné vrácení provozu do mateřské školy.

Věříme, že i za těchto složitých podmínek dokážeme nastalou situaci zvládnout s úsměvem a vírou, že se vše vrátí do starých kolejí. 

Předem Vám děkujeme za spolupráci a pochopení!               


Publikováno 7. 4. 2021 19:40