Drobečková navigace

Úvod > Rok v MŠ > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen zejména na čerpání zkušeností z našeho okolního prostředí a vnímání krás oblasti Třeboňska.

Snažíme se o široké zapojení prvků enviromentální  a polytechnické výchovy. 

Cílem našich činností je nejen vzbudit v dětech zájem o okolní přírodu, ale i pozorovat její krásy všemi smysly a naučit se vychutnat vše, co nám nabízí. Děti se seznamují a pracují s přírodními materiály, experimentují a učí se citlivému přístupu k přírodě. Díky pravidelným vycházkám a pobytu na školní zahradě dostávají děti větší příležitost vybudovat si a rozvíjet vztah k prostředí, ve kterém žijí a kterého jsou součástí. 

Pomocí výchovy a vzdělávání se snažíme dětem zabezpečit celostní rozvoj. Dbáme na harmonický rozvoj osobnosti dítěte a zohledňujeme individuální zvláštnosti každého z nich.

 Úplné  znění školního vzdělávacího programu ,,Přírodě na stopě" je k nahlédnutí v mateřské škole na nástěnkách pro rodiče.