3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBOŇ, Jeronýmova 183
Řekni mi a já zapomenu,
Ukaž mi a já si zapamatuji,
Nech mě to dělat a já pochopím.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Provoz škol

Provoz škol

 • Organizace školního roku 2017/2018
 •           Zahájení školního roku.       pondělí 4.září 2017
  • Ukončení 1. pololetí:              středa 31.1.2018
  • Ukončení 2. pololetí:              pátek 29.6.2018                     
  • Podzimní prázdniny :             čtvrtek 26.10. a  pátek 27.10.2017
  • Vánoční prázdniny:               od soboty 23.12.2017 do úterý  2.1.2018- MŠ bude pravděpodobně jako každý rok po zjištění prázdninové docházky uzavřena. 
  • Pololetní prázdniny:               pátek 2.2.2018
  • Jarní prázdniny:                     12.2. – 18.2.2017
  • Velikonoční prázdniny:         od čtvrtka 29.3.2018 a pátek 30.3.2018
  • Hlavní prázdniny:                  od pondělí  2.7.2018 do pátku 31.8.2018
  • Školní rok 2018/2019:           začíná   pondělí 3.září 2018                                                          

 

 • Provoz mateřských škol

·       Provoz  obou mateřských  školy je od 6.15. do 16.15 hodin.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hodin, jinak po dohodě s třídní  učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

·       Z bezpečnostních důvodů se mateřská škola zamyká. Rodiče jsou povinni využívat domácích telefonů a pokaždé po sobě vstupní dveře zavírat, jinak by bezpečnostní opatření postrádala smysl.

·       Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hodin ústně nebo telefonicky na číslech uvedených na dveřích třídy. Na další dny omlouvají rodiče děti kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky ( do MŠ Jeronýmova - 384 726 048,  776380982, do MŠ Břilice 384 722 956).

 

 • Přerušení provozu     
 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci nebo srpnu zpravidla na čtyři týdny. Omezení či přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem. Na dobu uzavření naší mateřské školy si může rodič v nutném případě zajistit místo v MŠ Sluníčko. Je však nutné, aby si veškeré formality zápisu do náhradní mateřské školy rodič vyřídil sám v náhradní MŠ a to  do 15. května příslušného kalendářního roku. 
 • Provoz MŠ může být přerušen či omezen i v době vánočních prázdnin - při přerušení či omezení provozu vychází MŠ z potřeb rodičů- písemné dotazy.
 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a pro projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .