Drobečková navigace

Úvod > O škole > Provoz škol

Provoz škol

Provoz mateřských škol

  • Provoz obou mateřských škol je od 6.15. do 16.15 hodin.
  • Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hodin, jinak po dohodě s třídní  učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
  • Z bezpečnostních důvodů se mateřská škola zamyká. Rodiče jsou povinni využívat domácích telefonů a pokaždé po sobě vstupní dveře zavírat, jinak by bezpečnostní opatření postrádala smysl.
  • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hodin ústně nebo telefonicky na číslech uvedených na našem webu viz. kontakty. Na další dny omlouvají rodiče děti kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky . 
  • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci nebo srpnu zpravidla na čtyři týdny. Omezení či přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem. Po dobu uzavření naší mateřské školy si může rodič zajistit místo v MŠ Sluníčko. Je však nutné, aby si veškeré formality zápisu do náhradní mateřské školy rodič vyřídil sám v náhradní MŠ a to  do 15. května příslušného kalendářního roku. 
  • Provoz MŠ může být přerušen či omezen i v době podzimních,vánočních, jarních a velikonočních prázdnin - při přerušení či omezení provozu vychází MŠ z potřeb rodičů na základě písemných dotazů, nebo jednotlivého informování.
  • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a pro projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

Každé pondělí od 15.45h do 16.45h je možné navštívit 1. třídu kde probíhá tzv. Klub maminek.

Nově příchozí děti se mohou připravovat na vstup do mateřské školy a seznamovat se s prostředím.