Drobečková navigace

Úvod > Stravování > Životospráva v MŠ

Životospráva v MŠ

Součástí obou mateřských škol jsou školní stravovny, které zabezpečují celodenní stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy a obědy žákům ZŠ Břilice.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, přičemž je prostřídána tradiční strava upravená podle zásad zdravé výživy a nové moderní receptury. Neustále je hlídán předepsaný spotřební koš ( spotřeba tuků, cukrů, bílého masa, mléka a mléčných výrobků…)

V případě potvrzených alergií je možné dítěti poskytnout upravenou náhradní stravu či nápoj, po dohodě s vedením mateřské školy.

Je zachována vhodná skladba jídelníčků, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Dětem je v MŠ  v průběhu celého dne zajištěn dostatečný přísun tekutin – voda, minerální vody, ovocné a bylinkové čaje, ředěné džusy, přesnídávky, ovocné šťávy, mléko a mléčné nápoje teplé i studené. 

Mezi jednotlivými pokrmy jsou vhodné intervaly (dopoledne 3 hodiny mezi svačinou a obědem, odpoledne 2 – 2 1/2 hodiny z důvodu rozcházení dětí.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je motivovat, aby postupně alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Děti jsou vedeny ke správnému životnímu stylu – včetně zdravé výživy.

Obě školní stravovny mají zpracovaný a plní systém kritických bodů – HACCP.

Záměr: vytvářet u dětí povědomí o zdravém životním stylu, stravovat se a žít podle jeho zásad, naučit děti relaxovat

Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Paní učitelky nesmí dětem podávat žádné léky.

Při náhlém onemocnění dítěte či případném úrazu učitelka okamžitě zajistí potřebnou péči a co nejdříve informuje o situaci vedení školy a rodiče dítěte. Nesmí-li dítě jíst některou z potravin (alergie, diety), je nutné pro zdraví dítěte, aby rodič nahlásil, nejlépe písemně , tuto skutečnost třídní učitelce. Složitější případy je nutné konzultovat s ředitelkou školy

Záměr: vytvářet dětem zdravé nezávadné prostředí a položit základy ochrany zdraví svého i ostatních – prohloubit spolupráci s rodiči, snažit se vhodně rodiče dětí usměrňovat tak, aby nepřiváděli do mateřské školy nemocné dítě, případně aby si dítě, u nějž byly během dne zjištěny příznaky onemocnění převzali z MŠ co nejdříve a neohrožovali ostatní děti případnou nákazou.