3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBOŇ, Jeronýmova 183
Řekni mi a já zapomenu,
Ukaž mi a já si zapamatuji,
Nech mě to dělat a já pochopím.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rok v MŠ > Roční plán

 
Obsazení tříd ve škol. roce 2018/2019
3.mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 1.třída Bc. Jakubová Veronika
    Klocová jana
  2.třída Písaříková Hana
    Fiktusová Jaroslava
  3.třída Jůzková Lenka
    Hrdličková Marie
  4 třída Mgr. Táborská Nikola
    Klimešová Renata
  5.třída Bc. Štěrbová Romana
    Malechová Dagmar
    Alexandra Kolářová- školní asistent- nepedagogický pracovník
MŠ Břilice, U Školky 198 1.třída

Vlčková Jana

Veronáková Liběna

 

2.třída Šimánková Marie
    Padrtová Jaroslava (zástup - září, říjen 2018), Vaclíková Miluše
 

Nadstandardní  (doplňkové)  aktivity

jsou součástí školního vzdělávacího programu. Jsou zaměřeny jednak na rozvoj talentu, jednak na pomoc dětem s určitým handicapem – procvičení výslovnosti, jemné či hrubé motoriky apod. Dále směřují k přípravě na vstup do základní školy také ve smyslu rozvoje sociálních vztahů – kontakt s další dospělou osobou, kontakt s dalšími vrstevníky… Činnosti probíhají podle pravidelného rozvrhu během pobytu dítěte v mateřské škole, jsou určeny především pro děti v posledním ročníku mateřské školy.

O účasti dítěte v těchto aktivitách rozhodují rodiče dítěte po domluvě s učitelkou.
 

Logopedické cvičení  Tř.

R. Klimešová  Pá 8.30-10.00  0,- Kč
Logopedické cvičení  Bř. L. Veronáková Út dopoledne 0,- Kč
Kolektivní logopedická cvičení všechny uč. průběžně 0,-Kč
Hudební kroužek Bř. M. Šimánková St 9,30-10,00 0,- Kč
Hudební kroužek Tř. L. Jůzková, H. Písaříková Út 9.30-10.00 0,- Kč
Hravá angličtina Tř. H. Písaříková St 7.45 -  8.45 0,- Kč
Hravá angličtina Bř. J. Klocová St 9.30-10.00 

0,  - Kč

S termíny a časem provádění těchto činností budou rodiče seznámeni formou letáčku na dveřích tříd.

Programy pro rodiče s dětmi

 3.MŠ Třeboň
Úvodní rodičovská schůzka Bc.Jakubová V., Klocová J. 1.tř. 9/2018  
Odborná přednáška - Logopedické vady  Mgr. Lacinová R. 9/2018
Drakiáda - podzim na zahradě Bc.Jakubová, Fiktusová J. 10/2018
Vánoční koledování Písaříková H., Jůzková L. 12/2018
Galerie u chodníku - výstava výtvarných prací Fiktusová J., Hrdličková M. 12/2019
Schůzka pro rodiče předškoláků Malechová D., Štěrbová R. 1/2019
Pálení čarodějnic Bc. Jakubová V., Malechová D. 4/2019
Besídky k Svátku matek všechny učitelky 5/2019
Výstavy v hlavní chodbě u vchodu do MŠ a šatnách všechny učitelky průběžně
Zapojení do programu Celé Česko čte dětem všechny učitelky průběžně
Klub maminek Hrdličková M. průběžně
Nabídka fotografií všechny učitelky průběžně
 MŠ Břilice      
Úvodní rodičovská schůzka Vlčková J, Šimánková M. 9/2018  
Odborná přednáška - Logopedické vady Mgr. Lacinová R. 9/2018
Drakiáda - podzim na zahradě Veronáková L., Šimánková M. 10/2018
Vánoční koledování Šimánková M. 12/2018
Pálení čarodějnic Vaclíková M., Vlčková J. 4/2019
Besídky k Svátku matek všechny učitelky 5/2019
Výstavy v hlavní chodbě u vchodu MŠ všechny učitelky průběžně
Zapojení do programu Celé Česko čte dětem všechny učitelky průběžně
Nabídka fotografií všechny učitelky průběžně
 
Program je možno doplňovat, obměňovat. Rodiče se vždy o akcích dozví prostřednictvím plakátků na dveřích tříd, na nástěnkách,  na webových stránkách školy. Podíl rodičů spočívá podle typu akce v:   účasti na akci s dítětem, přípravě pomůcek k akci, možnosti sponzorování akce drobnými předměty či sladkostmi, účastí samotného rodiče, finanční částkou odpovídající typu akce.