3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBOŇ, Jeronýmova 183
Řekni mi a já zapomenu,
Ukaž mi a já si zapamatuji,
Nech mě to dělat a já pochopím.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rok v MŠ > Roční plán

 
Obsazení tříd ve škol. roce 2018/2019
3.mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 1.třída Bc. Jakubová Veronika
    Klocová jana
  2.třída Písaříková Hana
    Fiktusová Jaroslava
  3.třída Jůzková Lenka
    Hrdličková Marie
  4 třída Mgr. Táborská Nikola
    Klimešová Renata
  5.třída Bc. Štěrbová Romana
    Malechová Dagmar
    Alexandra Kolářová- školní asistent- nepedagogický pracovník
MŠ Břilice, U Školky 198 1.třída

Vlčková Jana

Veronáková Liběna

 

2.třída Šimánková Marie
    Padrtová Jaroslava (zástup - září 2018), Vaclíková Miluše
 

Nadstandardní  (doplňkové)  aktivity

jsou součástí školního vzdělávacího programu. Jsou zaměřeny jednak na rozvoj talentu, jednak na pomoc dětem s určitým handicapem – procvičení výslovnosti, jemné či hrubé motoriky apod. Dále směřují k přípravě na vstup do základní školy také ve smyslu rozvoje sociálních vztahů – kontakt s další dospělou osobou, kontakt s dalšími vrstevníky… Činnosti probíhají podle pravidelného rozvrhu během pobytu dítěte v mateřské škole, jsou určeny především pro děti v posledním ročníku mateřské školy.

O účasti dítěte v těchto aktivitách rozhodují rodiče dítěte po domluvě s učitelkou.
 

řízení správ. fyziol. rozvoje řeči  Tř.

R. Klimešová  PÁ 8.30-10.00  0,- Kč
řízení správ. fyziol. rozvoje řeči  Bř. L. Veronáková ST dopoledne 0,- Kč
kolektivní logopedická cvičení všechny uč. průběžně 0,-Kč
hudební kroužek Bř. M. Šimánková ÚT 9,30-10,00 0,- Kč
hudební kroužek Tř. L. Jůzková, H. Písaříková ÚT 9.30-10.00 0,- Kč
kroužek angličtiny Tř. H. Písaříková ST 7.45 -  8.45 0,- Kč
kroužek angličtiny Bř. J. Klocová ČT 9.15 -10.00  0,  - K
S termíny a časem provádění těchto činností budou rodiče seznámeni formou letáčku na dveřích tříd.

Programy pro rodiče s dětmi

 3.MŠ Třeboň

opékání vuřtů na školní  zahradě

N. Táborská, J.Klocová

6/18

 
besídky k svátku matek všechny učitelky 5/18
Vánoční koledování L. Jůzková, H. Písaříková 12/17            
výstavy v kolárně                              * všechny učitelky, J.Fiktusová, M. Hrdličková průběžně       

Klub maminek každé pondělí              *

M. Hrdličková 16.00-18.00 h
dětský karneval, pohádka všechny uč 2/18               
nabídka fotografií a CD L. Jůzková 6/18
výstavy v hlavní chodbě                     * V. Jakubová, N. Táborská  průběžně       
schůzka k začátku škol. roku              * všechny učitelky 9/17              
schůzka před zápisem do ZŠ uč. 4. a 5. třídy 1/18              
Cesta pohádkovým lesem všechny učitelky 6/18
Galerie u chodníku - výstava               *  všechny učitelky 10/17, 4/18
 MŠ Břilice      

opékání vuřtů na školní  zahradě

L. Veronáková, J. Vlčková 

6/18

 
besídky k svátku matek všechny učitelky 5/18
Čím se zdobí vánoce, vánoční koledování

Šimánková, Vlčková 

 

12/17            
výstavy v šatnách                              * všechny učitelky průběžně       
dětský karneval J. Vlčková, M. Šimánková 2/18               
nabídka fotografií J. Vlčková,  L.Veronáková průb. a 6/18
schůzka s rodiči k zač. škol. roku         * všechny učitelky 9/17               
schůzka před zápisem do ZŠ učitelky 2. třídy 1/18              
Cesta pohádkovým lesem všechny učitelky 6/18
 
Program je možno doplňovat, obměňovat. Rodiče se vždy o akcích dozví prostřednictvím plakátků na dveřích tříd, na nástěnkách,  na webových stránkách školy. Podíl rodičů spočívá podle typu akce v:   účasti na akci s dítětem, přípravě pomůcek k akci, možnosti sponzorování akce drobnými předměty či sladkostmi, účastí samotného rodiče, finanční částkou odpovídající typu akce.