Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rok v MŠ > Roční plán

Roční plán

Obsazení tříd ve škol. roce 2020/2021

3.mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 1.třída Hrdličková Marie
    Malechová Dagmar
  2.třída Bc. Peterková Lenka
    Jůzková Lenka
  3.třída Bc. Hanousková Veronika
    Petričáková Jitka
  4. třída Klimešová Renata - zástupkyně ředitelky školy
    Fiktusová Jaroslava
  5.třída Bc. Štěrbová Romana
    Písaříková Hana
    Alexandra Kolářová- školní asistent
MŠ Břilice, U Školky 198 1.třída

Vlčková Jana - vedoucí učitelka odloučeného pracoviště

Veronáková Liběna

Palusová Jiřina - asistent pedagoga

 

2.třída Šimánková Marie
    Vaclíková Miluše

Nadstandardní  (doplňkové)  aktivity jsou součástí školního vzdělávacího programu. Jsou zaměřeny jednak na rozvoj talentu, jednak na pomoc dětem s určitým handicapem – procvičení výslovnosti, jemné či hrubé motoriky apod. Dále směřují k přípravě na vstup do základní školy také ve smyslu rozvoje sociálních vztahů – kontakt s další dospělou osobou, kontakt s dalšími vrstevníky… Činnosti probíhají podle pravidelného rozvrhu během pobytu dítěte v mateřské škole, jsou určeny především pro děti v posledním ročníku mateřské školy.

O účasti dítěte v těchto aktivitách rozhodují rodiče dítěte po domluvě s učitelkou. Nadstandardní aktivity jsou poskytovány bezplatně.

Logopedické cvičení  Tř.

R. Klimešová  -
Logopedické cvičení  Bř. L. Veronáková -
Hudební kroužek Bř. M. Šimánková St 9,30-10,00
Hudební kroužek Tř. L. Jůzková, H. Písaříková Út 9.30-10.00
Hravá angličtina Tř. Písaříková Hana Út 9.30-10.00
Hravá angličtina Bř. Veronáková Liběna Po 9.30-10.00 
Přírodě na stopě Tř. Bc. Hanousková Veronika Út 9.30 - 10.00
Přírodě na stopě Bř. Vaclíková Miluše St 9.30 - 10.00

S termíny a časem provádění těchto činností budou rodiče seznámeni formou letáčku na dveřích tříd.

Roční plán akcí v mateřské škole

3.MŠ Třeboň a MŠ Břilice

Úvodní rodičovská schůzka pro  rodiče dětí z 1. třídy 8/2020
Podzim zdobí zahradu - projektový den 10/2020
Mikulášská nadílka 12/2020
Vánoční zpívání u stromečku 12/2020
Schůzka pro rodiče předškoláků  1/2021
Karneval 1/2021
Velikonoční pomlázka 3/2021
Pálení čarodějnic - projektový den 4/2021
Galerie u chodníku 4/2021
Besídky ke dni matek 5/2021
Barevný den země - projektový den 5/2021
Sportovní den  6/2021
Slavnostní loučení s předškoláky 6/2021
Den dětí - Z pohádky do pohádky 6/2021
Výlet 6/2021
Slavnostní loučení s předškoláky  6/2021

V průběhu školního roku probíhají v MŠ také divadla, hudební představení, návštěvy zvířátek, projektové dny se záchranou složkou ČR (policie, hasiči) , nebo hravá přednáška na téma první pomoci s Mudr. Karlou Filípkovou.

Další akce v MŠ probíhají v podle aktuální nabídky ve školním roce.

Program je možno doplňovat, obměňovat. Rodiče se vždy o akcích dozví prostřednictvím plakátků na dveřích tříd, na nástěnkách,  na webových stránkách školy. Podíl rodičů spočívá podle typu akce v:   účasti na akci s dítětem, přípravě pomůcek k akci, možnosti sponzorování akce drobnými předměty či sladkostmi, účastí samotného rodiče, finanční částkou odpovídající typu akce.