Drobečková navigace

Úvod > Rok v MŠ > Nadstandardní aktivity

Nadstandardní aktivity - pro děti plnící povinně předškolní vzdělávání

LOGOPEDICKÁ PODPORA - řízení správného fyziologického rozvoje řeči

V rámci povinného předškolního vzdělávání poskytuje naše mateřská škola logopedickou podporu dětem, které mají vadu výslovnosti. Správná výslovnost je fixována při kolektivních logopedických chvilkách během dne se všemi dětmi či individuálně. Je vedená certifikovanou logopedickou asistentkou. Logopedické cvičení v mateřské škole nenahrazuje péči klinického logopeda. Funguje pouze jako doplňkové cvičení. Při výskytu složitějších problémů jsou rodiče dětí upozorněni na vhodnou nápravu u klinického logopeda. Ve spolupráci s rodiči cíleně pracujeme na vývoji řeči.

Aplikace logopedické podpory: Logopedická asistentka s třídní učitelkou vyberou děti, pro které by byla logopedická podpora vhodná.  Po dohodě s rodiči proběhne jednou týdně v době klidových činností, poledního odpočinku v případě, že děti neusnou nebo během volné hry dětí individuální podpora jazykového rozvoje. Logopedická asistentka spolupracuje s rodiči. Informuje je o pokrocích i stagnaci dětí, doporučuje konkrétní procvičování v domácím prostředí.  

ICT vzdělávání v mateřské škole

ICT vzdělávání probíhá v souladu s integrovanými bloky školního vzdělávacího programu nebo se soustředí na rozvoj v oblastech aktivních programů. Cílem zapojení do ICT vzdělávání vidíme rozvoj schopností u dětí v oblasti multimediální výchovy. Připravenost na další stupeň vzdělání a práci s interaktivními nosiči v běžné výuce. Aktivní programy jsou pouze výchovně vzdělávacího charakteru, kde využíváme placených licencí jakou jsou Barevné kamínky nebo Wow!english. ICT vzdělávání v mateřské škole seznamuje děti s digitalizací vzdělávání a připravuje je tak na její správné porozumění.

Aplikace ICT vzdělávání v MŠ: Dle vlastního plánu učitelky probíhá práce s menší skupinkou dětí (děti se střídají podle vlastní chuti se zapojit) na vybrané téma. Téma může navazovat na vybraný integrovaný blok ze školního vzdělávacího programu nebo se může přizpůsobit přání a potřebě dětí. Smyslem ICT vzdělávání není samotná výuka jednotlivých oblastí z aktivních programů ale všeobecný přehled, schopnosti kooperačního myšlení dětí, mediální povědomí ale především zvyšování digitálních kompetencí a rozvoj informatického myšlení. ICT vzdělávání v mateřské škole poskytujeme díky čerpání projektu EU s registračním číslem: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021114.  

Maxík – stimulační program pro předškolní děti s odloženou školní docházkou

Akreditovaný program MŠMT je určený pro rozvoj kreslení, držení psacího nástroje, vyjadřování, systematické plnění úkolů, trénování paměti, atd.. Díky programu se děti učí uvědoměle pracovat, všímat si své práce a hodnotit ji. Umí lépe řešit situace, ke kterým dříve potřebovalo rodiče, stává se samostatnějším. Program Maxík provádí s dětmi pouze certifikovaná učitelka dle konkrétních akreditačních pokynů. Tempo práce přizpůsobuje učitelka individuálním potřebám dítěte po dohodě s rodiči. Program je možné dle chuti dítěte přerušit a později na něj navázat.

Aplikace stimulačního programu Maxík: Po dohodě s rodiči jsou děti s odkladem školní docházky doporučeny pro pravidelné cvičení s Maxíkem. Stimulační program Maxík je pouze doplňkovým programem určeným k širšímu spektru rozvoje dítěte v oblasti předškolních dovedností.