Drobečková navigace

Úvod > O škole > MŠ Břilice 192

MŠ Břilice 192

Historie

Mateřská škola Břilice byla otevřena z důvodu potřebnosti umístění většího počtu dětí ze vsi i blízkého okolí, čemuž stávající „statková“ MŠ nestačila. Škola se nachází na okraji vesnice v klidném prostředí. Je obklopena rozsáhlou zahradou. Dříve byly do MŠ dováženy děti z okolních vesnic. Byla využívána celá zahrada i obě třídy, dnes je naplněna pouze jedna třída, proto i prostory zahrady nejsou zcela využité.

Od  1. ledna   2003  byla   MŠ   přidružena  v rámci   reformy  ve   školství    ke 3. mateřské škole Třeboň,  Jeronýmova 183,  jíž  je odloučené pracoviště. 

MŠ má v současné době vlastní plynovou kotelnu. Všechny prostory jsou již dostatečně osvětleny. Zbudován byl i úsek pro práci s masem a vejci, veškerý nábytek je vyměněn za nový, MŠ má vyměněna okna, proběhla rekonstrukce stropů, veškeré prostory jsou vymalovány a udržovány  čistotě.  Školní kuchyně poskytuje stravování nejen dětem a zaměstnancům MŠ, ale i žákům  zdejší základní školy. Od srpna do 15. října 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce - nové zateplené stropy, výměna oken,  zateplení budovy, rekonstrukce rampy pro zásobování, oprava vchodu do kotelny, nová fasáda, výměna vnitřních dveří, koberce. Kromě výměny plynového  bojleru byla mateřská škola vybavena novým elektrickým sporákem a kvalitním konvektomatem, aby byl zkvalitněn způsob moderního vaření. Školní zahrada je každým rokem obohacována o další herní prvky. Veškeré zařízení je podrobováno pravidelným kontrolám či revizím, závady jsou následně odstraňovány, proto všechny prostory a zařízení splňují hygienické a bezpečnostní normy.Pískoviště bylo opatřeno novými krycími plachtami ke zlepšení hygieny hravých aktivit na ŠZ.

Třídy

V mateřské škole jsou dvě třídy, z nichž jedna slouží zároveň jako školní jídelna pro děti ze ZŠ .

Děti

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od tří let věku,  podle potřeb rodičů a podmínek MŠ jsou výjimečně přijímány děti mladší – podle naplněnosti kapacity školy, třídy.

Kapacita školy

60 dětí