Drobečková navigace

Úvod > O škole > Spolupráce > S dalšími institucemi

S dalšími institucemi 

OA, SOŠ SOU Třeboň

 • Praxe studentek různých oborů – zajišťování hravých aktivit pro děti, plnění úkolů souvisejících se zajištěním provozu školy

PFJU České Budějovice

 • Praxe studentek předškolní pedagogiky

IKS                 

 • Nabídka kulturních vystoupení a divadelních představení
 • Výstavy a soutěže podle aktuální nabídky

SPOZ             

 • Kulturní programy na vítání občánků
 • Vánoční programy pro seniory –MDŽ, Svátek matek, Vánoce

DS Třeboň

 • Kulturní vystoupení k MDŽ, Svátku matek, Vánocům, velikonoční a vánoční výstava výrobků seniorů, zhotovení a předání dárků od dětí na Velikonoce a Vánoce

DDM              

 • Soutěže, výstavy, sportovní akce
 • Keramický kroužek

Klub Mája      

 • Výstavy výrobků dětí
 • Návštěvy tematických výstav během roku

ČNFV            

 • vztah k přírodě a její ochrana -   návštěvy chovné stanice
 • vzdělávací programy v MŠ
 • vánoční nadílka pro handicapovaní zvířata

Autoškola Ille

 • Dopravní výchova na dopravním hřišti pod vedením odborníků

DESTINACE TŘEBOŇSKO - Jana Jandová

 • Výchovně vzdělávací a zábavné pořady a další aktivity pořádané u Zlaté stoky
 • Péče o vlastního strom a jeho příležitostné zdobení
 • Ukliďme si Svět
 • Výstavy tematicky laděných výtvarných prací – prezentace MŠ na veřejnosti

Logopedie - ambulance klinické logopedie 

V případě potřeby mohou rodiče využít služby klinického logopeda na doporučení učitelek MŠ.

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-pracovist&ceid=39

Spolek přátel Třeboně a Městské muzeum

 • Vánoční výstava – soutěž o nejhezčí vánoční stromeček

Záměr spolupráce s výše uvedenými institucemi: Pokračovat v podnětné oboustranné spolupráci s výše uvedenými institucemi a prezentovat tak školu navenek, splnit dětem přání, kdy se mohou předvést se svými dovednostmi ostatním a prožít příjemné pocity. Po neúspěšné snaze obnovit spolupráci s městskou knihovnou se o to pokusit za nějaký čas obnovit spolupráci s CHKO.

Spolupráce se zřizovatelem

 • Snažit se o oboustrannou spolupráci se zřizovatelem, uvědomovat  si důležitost této spolupráce pro vytváření optimálních podmínek pro plnění poslání a záměrů naší školy. Jedná se o spolupráci při  
  • Stavění vánočního stromu a Mikulášské nadílce
  • Soutěže vyhlášené zřizovatelem
  • Ročenka města
  • Kulturní vystoupení dle potřeby města
  • Odbor kultury a cestovního ruchu, odbor investiční, odbor sociální a školský, odbor životního prostředí, odbor finanční...

Většina oblastí spolupráce vyplývá z platné legislativy a povinností ředitelky školy.

Záměr:

Přesvědčit zřizovatele pádnými argumenty o potřebnosti finančních dotací, zároveň však doložit ekonomické a smysluplné využití těchto finančních prostředků. Přesvědčit zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí do naplnění kapacity MŠ – velký zájem o MŠ, přímá souvislost s tvorbou rozpočtu na neinvestiční. výdaje školy, mnohaletá praxe v práci s větší skupinou dětí.