3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBOŇ, Jeronýmova 183
Řekni mi a já zapomenu,
Ukaž mi a já si zapamatuji,
Nech mě to dělat a já pochopím.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Spolupráce > S rodiči

 

Spolupráce s rodiči

 
 
Programy pro rodiče s dětmi
MŠ Třeboň
Opékání vuřtů a hry na ŠZ 6/2017
Besídky k svátku matek 4/2017
Vánoční koledování 12/2016
Výstavy v kolárně průběžně 6x ročně
Klub maminek průběžně – PO16-18h
Dětský karneval
2/2017
Nabídka fotografií na CD 6/2017- průběžně
Výstavy v  hlavní chodbě  u vchodu do MŠ
průběžně
Schůzka s rodiči všech dětí 9/2016
Schůzka s rodiči předškoláků 1/2017
Cesta do pohádky 6/17
Galerie u chodníku- výstava dětských prací
4/17
   
 
MŠ Břilice
 

 

Opékání vuřtů a hry na ŠZ
6/201
Besídky k svátku matek
4/2017
Čím se zdobí vánoce, vánoční koledování
12/2016
Výstavy v šatnách
průběžně
Cesta do pohádky
6/17
Dětský karneval
2/2017
Nabídka fotografií na CD
6/2017 + průběžně
Výstavy v hlavní chodbě a vchodu do MŠ
průběžně
Schůzka s rodiči všech dětí
9/16
Schůzka s rodiči předškoláků
1/2017
   
 
Program je možno doplňovat, obměňovat. Rodiče se vždy o akcích dozví prostřednictvím plakátků na dveřích tříd, na nástěnkách,  na webových stránkách školy
Podíl rodičů spočívá podle typu akce v:   účasti na akci s dítětem, přípravě pomůcek k akci, možnosti sponzorování akce drobnými předměty či sladkostmi, účastí samotného rodiče, finanční částkou odpovídající typu akce.