3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBOŇ, Jeronýmova 183
Řekni mi a já zapomenu,
Ukaž mi a já si zapamatuji,
Nech mě to dělat a já pochopím.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Placení > Stravné

Stravné

3.mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183

 

Stanovení výše stravného směrnice
Číslo 48
Nabytí účinnosti 01.01.2013
Zpracovala Helena Kvíderová, řed. MŠ 01.01.2013
Schválila Helena Kvíderová, řed.MŠ 01.01.2013
Určení všem zaměstnancům a rodičům dětí

 

     

1.povinnosti rodičů
Rodiče dětí jsou povinni zaplatit v souladu s platnými zákony  a vyhláškami za své dítě za každou odebranou či včas řádně neodhlášenou stravu  následující finanční částku: 

 

 
 
 
Věk strávníka                                                   
druh jídla 
Kč 
Za děti v   MŠ
a) do 6 let       
 
 
 
 
dopolední svačina
6
 
 
oběd
16
 
 
odpolední svačina
6
 
 
celkem
28
 
b) nad 6 let    (od 1.9. příslušného školního roku 6 a více let)
 
 
 
 
Dopol.svačina                            
7
 
 
Oběd
19
 
 
odpolední svačina
7
 
 
celkem
33
Za děti ze ZŠ
a) do 10 let 
Oběd     
19,-        
 
b) nad 10 let    (od 1.9. příslušného škol. roku 10 a více let)   
Oběd        
21
 
3.zpúsob placení
Stravné je inkasováno prostřednictvím bankovních účtů, jejichž čísla s potvrzením příslušného bankovního ústavu o povolení k inkasu rodiče předložili v MŠ, a to 15. dne v měsíci následujícím po zúčtovacím období ( PŘ.  15. října je inkasováno za září).
Doporučuji rodičům, aby zajistili k tomuto datu dostatek finančních prostředků na svém účtu a předešli tak
zbytečným komplikacím s platbami.
 
4.Odhlašování stravy
Stravu můžete odhlásit do 8.00 hodin příslušného dne na tel. číslech:
3. MŠ Třeboň  384 726 048, 776 380 982
   MŠ Břilice   384 722 956
 
 
V Třeboni dne  1.1. 2013  
                                                                          Helena Kvíderová, ředitelka
                                                                          3.mateřské školy Třeboň, 
                                                                          Jeronýmova 183