Drobečková navigace

Úvod > Stravování > Placení > Stravné

Stravné

3.mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 

Stanovení výše stravného

směrnice

Číslo

48

Nabytí účinnosti

01.01.2013

Zpracovala Helena Kvíderová, řed. MŠ

01.01.2013

Schválila Helena Kvíderová, řed.MŠ

01.01.2013

Určení

všem zaměstnancům a rodičům dětí

     

1.povinnosti rodičů

Rodiče dětí jsou povinni zaplatit v souladu s platnými zákony  a vyhláškami za své dítě za každou odebranou či včas řádně neodhlášenou stravu  následující finanční částku: 

 

 

 

 

Věk strávníka

druh jídla 

Kč 

Za děti v   MŠ

a) do 6 let       

 

 

 

 

dopolední svačina

6

 

 

oběd

16

 

 

odpolední svačina

6

 

 

celkem

28

 

b) nad 6 let    (od 1.9. příslušného školního roku 6 a více let)

 

 

 

 

Dopol.svačina                            

7

 

 

Oběd

19

 

 

odpolední svačina

7

 

 

celkem

33

Za děti ze ZŠ

a) do 10 let 

Oběd     

19,-        

 

b) nad 10 let    (od 1.9. příslušného škol. roku 10 a více let)   

Oběd        

21

 

3.zpúsob placení

Stravné je inkasováno prostřednictvím bankovních účtů, jejichž čísla s potvrzením příslušného bankovního ústavu o povolení k inkasu rodiče předložili v MŠ, a to 15. dne v měsíci následujícím po zúčtovacím období ( PŘ.  15. října je inkasováno za září).

Doporučuji rodičům, aby zajistili k tomuto datu dostatek finančních prostředků na svém účtu a předešli tak

zbytečným komplikacím s platbami.

 

4.Odhlašování stravy

Stravu můžete odhlásit do 8.00 hodin příslušného dne na tel. číslech:

3. MŠ Třeboň:  +420 384 726 048, +420 776 380 982
MŠ Břilice: +420 384 722 956

 

 

V Třeboni dne  1.1. 2013  

Helena Kvíderová, ředitelka
3.mateřské školy Třeboň, 
Jeronýmova 183