Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuality MŠ Břilice > Podmínky provozu mateřské školy od 12.4. 2021

Podmínky provozu mateřské školy od 12.4. 2021Datum konání:
7.4.2021

Vážení rodiče, 

na základě mimořádného vládního opatření bude od 12. 4. 2021 umožněna prezenční docházka pouze dětem, pro které platí povinně předškolní vzdělávání.

Dále mohou do mateřské školy docházet děti, jejichž rodiče působí jako:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské, základní či střední škole
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Prezenční docházka dětí do mateřské školy je podmíněná testováním tzv. Ag. testy 2x týdně (Pondělí, Čtvrtek).

Testování dětí bude probíhat v 1. třídě, kde budou připraveny testovací sady a dezinfekční prostředky. Testovat děti budou výhradně rodiče. V níže přiloženém odkaze naleznete postup, jak testy provádět a jejich způsob vyhodnocení.  Postup prosím důkladně nastudujte a vyhraďte si dostatečný čas při předávání dítěte do MŠ. Připravte prosím děti na tento proces, který pro ně může být stresovým faktorem. Učitelky z MŠ budou při testování vykonávat pouze dohled, poskytovat případnou podporu a zaznamenávat výsledky testů. Přiložená instruktážní videa bude možné si prohlédnout i v den odběru v mateřské škole.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

Testovani diagram.pdf

V případě, že se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání a nebude se účastnit testování, bude jeho absence považována za omluvenou. V takovém případě není škola povinna poskytovat distanční vzdělávání. 

V mateřské škole je nutné nošení ochranných prostředků dle platných nařízení MZČR. Toto nařízení se nevztahuje na děti pobývající na půdě mateřské školy. 

Testovat se na půdě mateřské školy nemusejí děti/osoby které:

 • doloží potvrzení o prodělané infekční nemoci Covid19, ukončily dobu izolace a od doby jejího ukončení neuplynulo více než 90 dní 
 • doloží výsledek  POC antigenního testu, provedeného  poskytovatelem zdravotnických služeb, jež není starší více než 48 h
 • doloží potvrzení o očkování proti infekční nemoci Covid 19 a jsou po aplikaci 2. dávky, od níž uplynulo nejméně 14 dní

Velice se těšíme na shledání s dětmi a alespoň na částečné vrácení provozu do mateřské školy.

Věříme, že i za těchto složitých podmínek dokážeme nastalou situaci zvládnout s úsměvem a vírou, že se vše vrátí do starých kolejí. 

Předem Vám děkujeme za spolupráci a pochopení!